Životní situace
Rodičovský příspěvek

01.01.2012
Nárok na rodičovský příspěvek získáte tehdy, pokud jste rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.Žádost o rodinné dávky při zaměstnání ve státě Evropské unie

01.01.2012
Vstupem do Evropské unie (dále též "EU") začala v České republice (dále též "ČR") platit nařízení Evropského společenství, která jsou základními právními předpisy Evropské unie a jsou přímo aplikovatelná v každém členském státě.


Porodné

01.01.2012
Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte.Pro děti narozené od 1. 1. 2008 činí porodné 13 000 Kč na každé narozené dítě.Pohřebné

01.01.2012
Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč.
Podrobné informace na Portálu veřejné správySociální příplatek

01.01.2012
Nárok na sociální příplatek získáte tehdy, pokud jste rodič, pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, jestliže příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí v rodině nepřevýšil 2,0násobek částky životního minima rodiny.


Přídavek na dítě

01.01.2012
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.Příspěvek na bydlení

01.01.2012
Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.Příspěvek při převzetí dítěte

01.01.2012
Převzetí dítěte do pěstounské péče (včetně tzv. předpěstounské péče) podle § 45a - 45d zákona o rodině nebo převzetí dítěte do osobní péče poručníkem dítěte (§ 78 zákona o rodině).Dávka pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla

01.01.2012
Pěstounská péče nejméně o čtyři děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají pěstounovi nárok na odměnu pěstouna (podle § 40 zákona o státní sociální podpoře), pokud pěstoun zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla.Dávka pěstounské péče - odměna pěstouna

01.01.2012
Odměna za výkon pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, náleží i v případě, že dítě svěřené do pěstounské péče nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového p.


Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dávka pěstounské péče)

01.01.2012
Pěstounská péče (§ 45a - 45d zákona o rodině) a osobní péče o dítě jeho poručníkem (§ 78 zákona o rodině) je formou náhradní rodinné výchovy.
Podrobné informace na Portálu veřejné správyRekvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání

01.01.2012
Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Po schválení rekvalifikace uzavře úřad práce před zahájením rekvalifikačního kurzu dohodu o rekvalifikaci s uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání.Podpora v nezaměstnanosti

01.01.2012
Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání úřad práce, při splnění daných podmínek, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Podrobné informace na Portálu veřejné správyZtráta zaměstnání

01.01.2012
Při ztrátě zaměstnání si vhodné zaměstnání zabezpečujete sami, prostřednictvím agentur práce nebo za pomoci příslušného úřadu práce.
Podrobné informace na Portálu veřejné správyNepříznivý zdravotní stav ve vztahu k sociálnímu zabezpečení

01.01.2012
Občan může požádat ze sociálního zabezpečení o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem. Hlediska nepříznivosti zdravotního stavu (včetně některých jeho důsledků) jsou přitom stanovena rozdílně v jednotlivých systémech sociálního zabezpečení, a to někdy i pro jednotlivé dávky či okruhy dávek.