Vážení spoluobčané,


Obecní zpravodaj - 20.12.2017

opět se nezadržitelně blíží nejkrásnější období celého roku. Mnozí si sice postesknou, to nám to zase rychle uběhlo, ale ubíhá to všem stejně, i když nám „dříve narozeným“ to utíká asi trošku rychleji.

S ubíhajícím časem často vzpomínám na setkání s jubilanty, které již podruhé neděláme tím konzervativním způsobem v obřadní síni na zámku, ale v příjemném prostředí salonku restaurace. Po vystoupení dětí ze základní školy při společném obědě se zavzpomíná na dávné časy a mnohdy humorné příhody ze života v obci zpříjemní celé setkání. Za svou osobu musím říci, že se mi tento způsob „gratulace“ naším jubilantům velice líbí a věřím, že je tomu i tak u oslavenců.

Po příjemném setkání jsou i akce, které se vydaří méně. Dárek pro všechny seniory v podobě divadelního představení se projevil s nezájmem., naopak zájezd na bazén se tradičně vydařil. Rovněž o mikulášskou nadílku byl velký zájem a 65 děti se snad i chvíli bály a i chvíli více poslouchaly. Již tradiční akce adventní setkání, které pořádá zastupitelstvo obce, se opět povedlo a přilákalo spoustu nejen občanů Slatiny.

V trošku jiné oblasti, to jsou odpady, kde jsme zase aktivní a někdy až asi „přemotivováni“. V množství jsme na tom dobře, při sběrném dni se odvezlo přes 11 kontejnerů. Již je také využíváno sběrné místo za kulturním domem, ale bohužel v popelnicích je stále odpad, který tam nepatří. Proto budeme namátkově provádět kontroly vystavených popelnicových nádob před rodinnými domky a v případě, že tam bude odpad, který tam nepatří, popelnice nebude vyvezena.

V nádobách je velké množství plastů, papírů a také bio odpadu. Je mi trošku líto, že je to i u občanů, kde žijí mladí a inteligentní lidé, ale toto asi není měřítko k zodpovědnosti v třídění odpadů. Snažíme se poplatek za odpad na občana udržet stále ve stejné výši bez omezení množství popelnicových nádob, ale mnozí nám to vůbec neulehčujete, proto žádám o zodpovědnost v této oblasti, jsou to peníze nás všech.

Příkladem toho je úspora nákladů na veřejné osvětlení v obci. Po realizaci LED osvětlení jsme ušetřili za rok provozu více jak 60 % nákladů. Rovněž každoročně soutěžíme o nejnižší ceny plynu a elektřiny v e-aukci.

Se zimním obdobím se sluší i poděkovat všem, kteří se vzorně po celé léto starají o předzahrádky před svými domky. Všem děkuji a jen žádost nebo postesk nad těmi, které nenapadlo, že i tato část pozemku dělá pěkným celý jejich rodinný dům. Rovněž opět žádám všechny majitelé motorových vozidel, aby byli tak „ochotní“ a neparkovali svá vozidla na komunikacích, velice to stěžuje zimní údržbu.

V posledním období byla dokončena rekonstrukce tenisového kurtu. Kdo vyzkoušel, tak jistě musí říci, že se dílo povedlo. Plný provoz bude zahájen až na jaře příštího roku a bude volně přístupný všem našim občanům zdarma, ostatním za poplatek. Rezervace bude možná díky rezervačnímu systému přístupnému na webových stránkách obce.

Je hotova pergola u tohoto hřiště a samozřejmě v plném provozu je již sociální zařízení a chodby v naší škole, které proběhlo rozsáhlou rekonstrukcí. Celkově byl opraven interiér kapličky Sv.Isidor. Podali jsme žádost o dotaci na výstavbu rozhledny a věřím, že do roku proběhne slavnostní otevření .

Na závěr jen informace, že opět je pro všechny domácnosti připraven stolní kalendář obce, který bude do konce roku všem doručen a pokud někdo neobdrží kalendář, ať se přihlásí na obecním úřadě. Vážení občané, všechny zvu na poslední zasedání našeho zastupitelstva v tomto roce s malým občerstvením pro všechny.

Přeji Vám pěkné a klidné vánoční svátky, dětem sníh a tvrdý led a v novém roce hlavně zdraví a pohodu.


Luděk Míček, starosta obce