Vážení spoluobčané,


Obecní zpravodaj - 13.06.2017

nastává doba prázdnin, dovolených, sluníčka a odpočinku. Doba prázdnin je nejvíce očekávaná u dětí, které už netrpělivě „vyhlížejí“ dny bezstarostného života a my dospělí zase chvilku k odpočinku či k výletům.

Poohlédněme se však pár měsíců nazpět a připomeňme si, co se v obci událo či neudálo! Začneme dětským maškarním plesem, který za hojné účasti pobavil hlavně děti, ale i některé rodiče.

Již tradiční stavění máje, které organizuje obec spolu s hasiči, opět přilákalo mnoho občanů a chtěli vidět, jak se slatinští „chlapi“ vypořádají s ručním postavením májky, a letos to bylo i díky předchozím deštivým dnům, opravdu náročné.

Ale dílo se podařilo a májka byla vztyčena.

Dalším zážitkem s hojnou účastí občanů bylo fotbalové utkání svobodní – ženatí. Bohužel letos vše bez tradičního budíčku dechové hudby, údajně díky „nepříznivému počasí“.

Další týden následovala soutěž mladých hasičů „o pohár starosty SDH Slatina. Mimořádně v obci proběhl cyklistický závod Slatina Bagbike 2017, kdy asi 170 amatérských cyklistů změřilo své síly na trati kolem obce, kdy ti nejzdatnější museli absolvovat celkem 108 km s převýšením 2200 m.

Věřím, že tento závod najde trvalé místo v obci a že i občané si najdou čas na povzbuzení závodníků.

Nejedna maminka nebo babička uronila slzičku štěstí při shlédnutí vystoupení dětí z MŠ i ZŠ na Dni matek. Rovněž následující kulturní program všechny potěšil a i překvapil.

Dále pak velmi hojně navštěvovaná i dětmi z okolí „Cesta pohádkovým lesem“, letos to bylo 97 dětí se svými rodiči a dalšími příbuznými.

Kácení máje, které se neslo v duchu tradic, ukončilo přibližnou polovinu akci v letošním roce. Opět patří poděkování všem organizátorům, ale i návštěvníkům, že přišli.

V březnu jsme poprvé „jinak“ připravili setkání s jubilanty. Všechny jsme pozvali na malé pohoštění do kulturního domu, diskutovali o životě v obci, ale i o běžných problémech, které nás obklopují. Věřím, že setkání se našim jubilantům líbilo a stane se tradicí.

Opět musím vzpomenout volné pobíhání psů po obci a také parkování na místních komunikacích, ale i na st. silnici. Majitelé psů si asi neuvědomují nebezpečí, jaký může jejich pes způsobit. Je to např. dopravní nehoda, ale může vylekat menší dítě. Již chodí všem takovým nezodpovědným upozorňující dopisy s fotem jejich psa, který volně bez dozoru pobíhá po obci, snad to pomůže!!!!

Dalším terčem kritiky občanů se stalo parkování osobních vozidel na místních komunikacích i st. silnici. Opět jsme se rozhodli v zastupitelstvu obce s tím „něco udělat“ a vyzveme všechny řidiče, kteří porušují zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, aby učinili nápravu a chovali se ohleduplně a ukázněně.

V plné přípravě je již rekonstrukce tenisového kurt, který se změní ve víceúčelové hřiště s umělým povrchem a rovněž probíhá výběr firmy na obnovu komunikace Fifejdy