Ze života školy


Obecní zpravodaj - 04.03.2017

Polovina školního roku i odpočinek o jarních prázdninách je za námi. Vánoční setkání u kulturního domu se vydařilo. Vystoupení se zpěvem i tancem jsme zvládli skvěle.

Před vánočními prázdninami děti ve školce pekly perníky. Společně jsme zdobili stromečky zvířátkům v lese a zazpívali si koledy u jesliček v kostele.

V lednu jsme pozvali rodiče i prarodiče do školy, aby viděli, jak se učíme a chováme ve škole. Žáci předváděli co nejlepší výkony, rodiče občas radili a vzpomínali na svá školní léta a prarodiče obdivovali nasazení pedagogů.

Po Vánocích přišel mráz, který vyčaroval na nádrži led, a my jsme se mohli klouzat a bruslit. Před pololetními prázdninami ještě napadlo hodně sněhu a tak jsme toho využili a šli sáňkovat a bobovat. Školčátka v lednu dokončila kurz plavání a získala mokré vysvědčení.

První pololetí školního roku máme za sebou. Žáci naší školy se učí výborně a tak se na výpisech vysvědčení objevily jen jedničky a dvojky.

A na co se můžeme těšit?

4. března v 14.30 hod. se v kulturním domě pobavíme a zasoutěžíme na Dětském maškarním plese. V březnu začnou navštěvovat plavecký výcvik školáci. Žáky čeká školní kolo recitační soutěže, kde vybereme nejlepšího recitátora, který nás bude reprezentovat v okrskovém kole v Bílovci.

Předškoláci se přijdou podívat do školy a zkusí se chvíli učit s prvňáky. Koncem měsíce proběhne den otevřených dveří pro rodiče předškoláků a další zájemce. Zápis do první třídy bude v posledním týdnu v dubnu a do mateřské školy 9. května.

Na tradiční Pohádkový les se můžeme těšit 20. května.


Mgr. Michaela Zezulová, ředitelka školy