Vážení spoluobčané,


Obecní zpravodaj - 04.03.2017

už opět je tady Zpravodaj, už zase máme otočenou další stránku našeho Slatinského kalendáře, už zase máme březen… to nám to utíká.

Ale zpět do nedávné minulosti. Velmi zdařilou akcí bylo adventní setkání. I když ho vlastně pořádáme jen sami členové zastupitelstva a samochvála smrdí, musím všechny pochválit a poděkovat za nasazení nejen u přípravy, ale i u vlastního prodeje. Dále děkuji všem ostatním, kteří se na akci podíleli a to naší škole, našim prodejcům z řad podnikatelů a hlavně návštěvníkům za to, že přišli.

Vánoční koncert Dechové hudby Slatina vánočně naladil všechny přítomné a jubilejní 40. ročník turnaje v líném tenise zakončil kulturní a společenské akce v loňském roce.

Sníh a mráz, to je správná zima, která se konečně projevila v plné své síle i kráse. Naštěstí nám nenadělala více starostí, jen silné mrazy konečně udělaly radost všem fanouškům bruslení. Chci poděkovat tatínkům, kteří prakticky denně speciální „rolbou“ upravovali ledovou plochu pro radost malých i velkých. Několik vzájemných hokejových klání potom ukázalo, že požární nádrž nemusí být jen zásobárnou vody pro krizové situace, ale i vhodným místem pro zimní radovánky.

Opět, po delší době, se v obci objevil leták údajného přípravného výboru pro svolání valné hromady honebního společenstva, samozřejmě s nečitelným podpisem. Asi jistá skupinka lidí dostala chuť na lehce nabytou divočinu a nebo už došly zásoby v mrazničkách! Kdo ví, protože i do obecních voleb je ještě poměrně daleko. Ale k obsahu – anonym se zmiňuje o starostovi, který je vlastně lump a napomáhá nedobrému hospodaření honebního společenstva, rozkrádání a poškozování vlastníků pozemků. Dále, že bylo se starostou několikrát jednáno o situaci v honebním společenstvu, ale bezvýsledně a další snůška lží a nepravd. Za svou osobou musím říci, že se mnou nikdo v této otázce nejednal a ani nechtěl jednat. No, ale celkově musím konstatovat, že leták vystihuje přesně situaci, která tady již byla několik let zpátky. Že by si pisatel popletl papíry a opsal něco ze svého archívu?

Na závěr bych chtěl jen upozornit, že pokud kdokoliv má nějaké podezření z nějakého protiprávního jednání, tak je povinen tuto skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení. V opačném případě se sám dopouští nezákonného jednání.

Naštěstí máme veselejší radosti a možnost rozptýlení – naše plesy. Oba plesy, hasičský i obecní, byly včetně bohaté tomboly, občerstvení a také kulturní vložky připraveny na jedničku. Bohužel účast na obecním plese byla asi ovlivněná chřipkou, ale i přesto byla zábava výborná. Děkuji pořadatelům a samozřejmě hostům a těším se na setkání zase za rok.

Vážení občané, v letošním roce opět připravujeme v obci některé stavební akce. Podali jsme opět …po druhé… žádost na „Stavební obnovu tenisového kurtu“, „Opravu povrchu na MK Fifejdy“, oplocení části hřiště na Novém Světě. Větší investicí bude celková oprava sociálního zařízení ve škole, menší úpravy se již provádějí v tělocvičně a v obci.

Z důvodu oprav v kulturním domě si Vás dovoluji mimořádně pozvat na 11. zasedání ZO Slatina v úterý dne 14. března 2017 do obřadní místnosti v zámku ve Slatině.

Na setkání s Vámi se těší


Luděk Míček, starosta obce