Získání nových znalostí a zkušeností přímo v reálném prostředí firem, s tím přichází projekt Vzdělávání praxí


Informace občanům - 28.02.2017

Smyslem tohoto projektu je pomoci znevýhodněným na pracovním trhu zvýšit jejich úroveň kvalifikace a tím se na trhu práce snadněji uplatnit.

Konkrétně je projekt určený lidem starším 15 let s nízkou úrovní kvalifikace, uchazečům o zaměstnání, rodičům na/po rodičovské dovolené nebo například lidem nad 50 let. Zájemci o vzdělávání praxí si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, kde pak také samotnou praxi pod vedením zkušeného mentora absolvují. Kromě získaných zkušeností přináší projekt účastníkům také případnou možnost budoucího uplatnění v dané firmě.

Na druhé straně se do projektu zapojují firmy z celé České republiky (tzv. poskytovatelé vzdělávání praxí), kteří vypisují jednotlivé nabídky pozic. Ti si naopak účastí na projektu vyzkouší potencionálního zaměstnance v praxi, ověří mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů na vzdělávání praxí.

Pro veškeré dotazy, individuální poradenství a případnou pomoc s registrací jsou uchazečům, účastníkům i poskytovatelům vzdělávání praxí ve všech krajích k dispozici Regionální projektoví manažeři.

Uchazeči o účast v projektu a firmy se mohou hlásit na www.vzdelavanipraxi.cz. Další informace naleznete také na facebook.com/vzde­lavanipraxi.

Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.