Obecní úřad
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

15.08.2018

Obec Slatina je správcem osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a
 následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.
4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
"obecné nařízení o ochraně osobních údajů").Osobní údaje se zpracovávají pouze po nezbytnou dobu, která může být individuální pro jednotlivé účely zpracování.


Obecní úřad

Obecní úřad sídlí v místním zámku a tvoří ho starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta, který plní některé úkoly rady obce, která ve Slatině není zřízena.

Obecní úřad v samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce a pomáhá výborům zastupitelstva při jejich činnosti.


Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup.


Prohlášení o přístupnosti

Informace, zveřejňované na oficiálních webových stránkách obce Slatina na adrese www.obecslatina.cz splňují požadavky Vyhlášky MVČR č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena XHTML 1.0.