Vážení spoluobčané,


Obecní zpravodaj - 21.12.2016

dovolte, abych vás čtenáře pozdravil na stránkách Slatinského zpravodaje. Se závěrem roku je vždy spojeno bilancování a hodnocení práce a aktivit za uplynulý kalendářní rok.

I když se to někomu nezdá, opět se povedlo něco udělat pro spokojenost nás všech. V prvé řadě je to nový povrch státní silnice Stará Ves – horní konec obce Slatina. Akce se povedla a konečně máme do obce „klidnou“ cestu. Bohužel až na výjimku, a to dva menší úseky u sjezdovky.

Asfalt byl podle mého názoru položen „do lopaty“, proto úseky budou reklamovány a věřím, že i opraveny. Ale bohužel už nikdy ne do potřebné celistvosti, jako by byl původně položen nový asfaltový povrch. Rovněž je smutné, že už někomu „vadily“ nebo se „líbily“ odrazová sklíčka na některých patnících přes les, a proto je musel odstranit a asi použít pro svoji potřebu…ať mu ruce upadnou!!!

Dalším počinem a ušetřením nemalých financí byla celková rekonstrukce veřejného osvětlení ve Slatině a na Novém Světě a současně oprava místního rozhlasu. Splátky za rekonstrukci jsou rozloženy do čtyř let a už čtvrtým rokem by mělo dojít k šetření nákladů na provoz. Rovněž nově je nasvícena budova zámku, kostela a v přípravě je osvětlení sálu tělocvičny, sálu kulturního domu a přísálí. Také se pracuje na projektu rekonstrukce světelné techniky v kulturním domě.

Takřka hotovy jsou koje na odpad, tzv. sběrné místo. Mám představu, že by občan mohl ukládat na toto místo v určenou dobu svůj odpad (lednice, pračky, myčky, roboty, větší spotřebiče, apod. – bude přesně určeno, takřka celoročně a tím by nedocházelo k odkládání nepotřebných věcí mimo kontejnery či přechovávání doma až do sběrných dnů, které jsou 2× ročně. Služba by byla pro naše občany samozřejmě bezplatná.

Po dlouhé době se podařilo od České pošty zjistit alespoň nástřel ceny budovy pošty. Interní hodnota prodejní ceny nemovitosti je takřka 2 miliony korun. Podmínkou prodeje je ovšem nutnost zapojení se do projektu Pošta Partner, což v současné době a za současných podmínek zastupitelstvo obce odmítá. Věřím v kladné řešení celé záležitosti ke spokojenosti nás všech.

Jistě velmi povedenou akcí byla oslava 645 let od první písemné zprávy o obci Slatina a 50 let od otevření kulturního domu. Byla to dle mého názoru důstojná vzpomínka na práci a um našich předků s nahlédnutím do dávné i nedávné minulosti.

Cílem akce bylo se také pobavit sami mezi sebou a nezvat si „umělce“ a jen nechat se bavit. Musím upřímně poděkovat takřka 80 účin- kujícím a pomocníkům, kteří se za „pivo a guláš“ podíleli na hladkém průběhu celé akce. Hudební vystoupení tří místních seskupení, velice pečlivá a výstižná vzpomínka na historii obce v podání PhDr. Anny Klosové a nakonec dvě netradiční módní přehlídky, které jistě pobavily každého z nás přítomných. Ještě jednou všem děkuji.

Vážení občané, se závěrem roku si vám dovoluji popřát klidné Vánoce, trošku sněhu a v tom novém roce hlavně zdraví.


Luděk Míček, starosta obce