Obecně závazné vyhláška č. 2/2016


O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyvěšeno: 15.12.2016
Sňato: 31.12.2016
Vypracoval: starosta obce
Pořadové číslo: 32/2016


Přílohy

vyhlaska-2-2016.pdf(PDF, 836.4 kB)