Obecně závazné vyhláška č. 1/2016


Kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, O místních poplatcích, č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška 1/2004, O místních poplatcích, č. 2/2005, k zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, č. 1/2010, O poplatku za komunální odpad, č. 2/2011, O poplatku za komunální odpad.

Vyvěšeno: 15.12.2016
Sňato: 31.12.2016
Vypracoval: starosta obce
Pořadové číslo: 31/2016


Přílohy

vyhlaska-1-2016.pdf(PDF, 142.3 kB)