Vážení spoluobčané,


Obecní zpravodaj - 20.06.2016

léto je tady a sním i sluníčko, pohodové dny a hlavně blížící se letní prázdniny, na které se určitě už teď velice těší všichni školou povinní. I obecní úřad se připravuje a opět se samozřejmě vyčistí požární nádrž, která bude sloužit v parných dnech k ochlazení našich těl. Již nyní Vás žádám a vyzývám, myslete při svých vodních radovánkách na to, že kolem žijí lidé a i oni si chtějí odpočinout a v klidu vyspat. 

A co se událo za uplynulou dobu? Navštívila nás komise Vesnice roku 2016 a z 11 obcí jsme sice nedosáhli na prvenství, ale získali jsme „Diplom za podporu inovativního a kreativního způsobu podnikání“.

Nelze nevzpomenout na akce jako je stavění máje, fotbalové utkání ženatých a svobodných a kácení máje. S hojnou účastí občanů se podařilo bez následků postavit naši májku. Fotbalové utkání svobodní and ženatí dopadlo překvapivým výsledkem ve prospěch ženatých ☺. Konec května byl završen kácením máje, kdy ani nepřízeň počasí nám náladu zábavného odpoledne nepokazila. Následující měsíc jsme zahájili cestou pohádkovým lesem, kdy 86 dětí v doprovodu dospělých postupně splnilo úkoly na devíti pohádkových stanovištích a asi čtyř kilometrovou trasu završili společným občerstvením u kulturního domu.

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Slatina obdrželo naše zastupitelstvo od pana faráře  naši Římskokatolické farnosti ve Slatině. Příspěvek požadoval Mgr. Petr Rak, ThLic. na stavbu a opravu varhan v místním kostele. Varhany budou sloužit občanům obce za účelem rozkvětu kultury v obci Slatina. Po opravě bude nástroj plně využíván ke koncertním účelům, a to po celý rok. Hlavní koncerty budou pořádány nejen ve vánočním a velikonočním období, ale i v srpnu, kdy je den posvícení. V brzké budoucnosti se počítá s festivalem hudby, který se bude konat každým rokem na podzim. Pro občany obce budou rovněž pořádány varhanní půlhodinky. V neposlední řadě se připravuje natočení CD Slatinských varhan, které pomůže ke zviditelnění obce a dalším generacím bude odkazem jejich předků.

Zastupitelstvo obce Slatina na svém jarním zasedání tak jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 22 000,–Kč na stavbu a opravu varhan. 

Hned s jarními měsíci bylo započato s obnovou místní komunikace na Novém Světě a zpevněné plochy u restaurace.  V průběhu jednoho týdne provádějící firma odstranila část původního asfaltového povrchu, provedla výkopy, odstranila starou podezdívku po telefonní budce O2, recyklátem vyrovnala původní povrch vozovky a 10 cm vrstvou asfaltu ukončila své dílo .  Tak původní prašná i případně blátivá cesta změnila svoji tvář a přispěje k pohodlí všem uživatelům – návštěvníkům restaurace, uživatelům společenské místnosti, místním obyvatelům, turistům a místnímu zemědělci. 

            Rovněž byly z rozpočtu obce zakoupeny nové lavice k venkovnímu posezení u restaurace na Novém Světě. Dále nově zařízeno vytápění plynem v kanceláři v kulturním domě, nově osazeny (s menšími problémy) zpomalovací terče na komunikaci „Za Humny“. V našich lesích bylo vysazeno celkem 34,5 tisíce sazenic, zvažujeme a posuzujeme nabídky na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení za EKO-LED světla a současně rekonstrukci místního rozhlasu.

Neustále jednáme o budoucnosti pošty ve Slatině. Není pravdou, že by obec o poštu jako takovou (budovu) neměla zájem, v současné době ale neznáme podmínky prodeje nebo převodu. V zachování provozu pošty s tímto obec nesouhlasí, protože za podmínek, které Česká pošta nastavuje, je to pro obec nepřijatelné. 

V oblasti „kotlíkových dotací“ dle mého zjištění příliš velký zájem nebyl a pokud jsem správně hledal, tak za naši obec jsou schváleny jen dvě žádosti !!!  Myslím si, že se tak často nevyskytne příležitost takové podpory a že ovzduší ve Slatině zase není tak čisté, abychom ho nemohli zlepšit. Ještě snad bude vypsáno další kolo, tak vás opětovně všechny vyzývám. 

            Vážení občané, přeji všem, aby si užili léta a všech radovánek s tím spojených. Dětem krásné prázdniny, ostatním pěkné a klidné dovolené kdekoliv a na závěr ještě děkuji všem pořadatelům akcí, které se uskutečnily v obci a také děkuji sponzorům či obdarovatelům za jejich finanční příspěvky.              Zároveň všechny zvu na 8. zasedání našeho zastupitelstva dne 22. června 2016 do kulturního domu. 

Na setkání s Vámi se těší 


Luděk Míček, starosta obce