Poplatek za odpady


Informace občanům - 21.02.2017

Upozorňujeme všechny občany, že splatnost poplatku za odpady je do konce června roku 2017 a činí 500,– Kč/občan a 250,–Kč/dítě do 6 let věku. Možno poplatek uhradit na účet č. 86–6271240257/0100, v.s. čp. rodinného domku.