Vážení spoluobčané,


Obecní zpravodaj - 15.12.2015

 a už tady máme prosinec, poslední měsíc v roce. To nám to zase uteklo!

Ale nebuďme smutní, protože zase je před námi celý krásný rok a hlavně vánoční čas, čas svátku, pohody, klidu, setkávání a snad i sněhu.  
Je to čas i na bilancování uplynulého období, kdy se zase něco podařilo udělat a také vhodná doba  na plánování akcí na další rok.   I když to možná někomu nepřipadá, ale udělal se za našich skromných finančních podmínek kus práce – školní hřiště, hřiště na Novém Světě, také se dost investovalo do našich dvou restaurací, pořídili jsme kompostéry ke každému rodinnému domku a dále se provedlo mnoho drobných akcí, které  v celkové sumě peněz se také projevily.   Nyní jsme již pomalu připravovali  opravu místní komunikace „Fifejdy“, ke které jsme  potřebovali  vstřícnost majitelů pozemků,. Těm jejich pozemky historicky zasahují do místní komunikace a i když se jedná v podstatě o nepatrné metry, bohužel někteří vlastníci nepřistoupili na navrhované podmínky a tudíž nemůžeme požádat o dotace a cesta se opravovat v tomto úseku nebude. Dále hodláme více využit budovu za naší školou a dokončit samozřejmě dle počasí povrch hřiště na Novém Světě. Stále ještě máme „v šuplíku“ projekt rozhledny nad Slatinou a čekáme na případné vypsané dotace.   Nový a velmi zajímavý dotační titul „kotlíkové dotace“ bude na přelomu roku vyhlašovat Moravskoslezský kraj. Naše obec se k tomuto dotačnímu titulu připojuje spolufinancováním ve výši 5% a každý žadatel (vlastník rodinného domu) tak může dosáhnout na celkovou dotaci až ve výši 95%. Více informací získáte na dalších stránkách zpravodaje.   Opět se stává tématem dne naše pošta a její další fungování. Jsou asi tři varianty řešení. Poštu bude provozovat obec, nebo obchod COOP a nebo jiný subjekt na území obce. Ale co bude s budovou pošty??? Na to v současné době nikdo neumí odpovědět a připravují se jednání.   Nejen práci je člověk živ a proto musím vzpomenout i kulturní a společenské akce, kterých jako každým rokem bylo mnoho a věřím, že si každý našel tu svou a přišel podpořit pořadatele a dobře se pobavit. Doufám,  že i obnovení tradice návštěvy divadelníků ve Slatině se obnovila díky ochotníkům Slezské Ochotnické Společnosti Opavsko s komedii STANICE č. 3. Někdo bohužel svoji akci nenašel, ale třeba navrhne, co by se mu líbilo a také se přijde pobavit.   Už třetím rokem jsme zpracovali a připravili pro všechny stolní kalendář obce, který bude, tak jak je zvykem, zdarma rozdán do každé rodiny. Snad se bude opět líbit. V přípravě máme brožurku o představitelích obce Slatina od roku 1886 do současné doby.    Milí občané, se závěrem roku přeji všem pevné zdraví, klidné vánoce a v novém roce splnění všech přání. Zároveň si Vás dovoluji pozvat na 6. zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince v 18.00 hodin v sále KD.   Na setkání s Vámi se těší


Luděk Míček, starosta obce