Smlouvy




Oprava komunikace v obci Slatina, ul. Fifejdy

Úřední deska 10.07.2017
Vyvěšeno: 10.07.2017



Stavební obnova tělovýchovného zařízení ve Slatině

Úřední deska 03.06.2017
Vyvěšeno: 03.06.2017



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Úřední deska 24.05.2017
Vyvěšeno: 24.05.2017
Sňato: 24.05.2020
Vypracoval: starosta obce
Pořadové číslo: 19/2017



Smlouva o dílo Empesort s.r.o.

Úřední deska 14.07.2016
Vyvěšeno: 14.07.2016
Sňato: 29.07.2016



Smlouva o dílo Swietelsky stavební s.r.o.

Úřední deska 06.04.2016
Vyvěšeno: 06.04.2016
Sňato: 21.04.2016