Vážení spoluobčané,

Vánoce jsou tady, nejkrásnější a nejočekávanější svátky v roce. Navíc děti čekají na prázdniny, možná i sáňkování a bruslení. Snad se jim něco z toho vyplní, ale určitě to, že najdou pod stromečkem hodně dárků, o kterých snily po celý rok.

Všechny nás také ještě čeká adventní setkání, vánoční koncert dechové hudby, či zasedání nového zastupitelstva.

Všem bych chtěl poděkovat za účast ve volbách, na obcích to vždy byla a snad ještě je taková malá „událost“ a nepsaná povinnost. Nové zastupitelstvo bylo ustaveno a už začalo samozřejmě i pracovat. Budou vytýčeny hlavní úkoly a směry, které bychom chtěli splnit, ale je to spíše takový obsáhlý rámec úkolů, který je možno změnit a upravit. Máme rovněž připravený ke schválení rozpočet obce na rok 2019, ale i další úkoly, které už nyní pomalu plníme.

Již se podařilo vymalovat a hlavně uklidit společenskou místnost na Novém Světě, kde byly provedeny menší úpravy, dále nový betonový plot za restaurací na Novém Světě, pejskaře a nejen je jistě potěší nový povrch účelové komunikace do „Lazů“. Před dokončením je rozhledna Slatina, jen zemní úpravy musí počkat do jara.

Rovněž proběhlo informativní měření rychlosti při vjezdu a i výjezdu z obce směrem Výškovice. Výsledný graf je na na fotografiích níže a čísla jsou obdivuhodná – bohužel v tom negativním slova smyslu. Proto bude v této části umístěn radar na měření rychlosti a po čase přemístěn na spodní konec obce, kde je dle mého názoru situace obdobná. I když máme v obci chodníky, které někteří chodci přehlížejí, je třeba dbát na bezpečnost.

V souvislosti s příchodem zimního období a snad i sněhu, žádám všechny řidiče, aby neparkovali na komunikacích a tím nestěžovali případnou zimní údržbu a rovněž ti majitelé zahrad, kterým výrazně přesahují větve stromů do místních komunikací, aby provedli ořez těchto větví, zde opět máme problémy se zimní údržbou (rozbitá zrcátka od traktoru apod.).

Krátce musím ještě vzpomenout významné výročí 100 let od vzniku Československa, kdy i my jsme si připomněli tento významný den položením kytičky u Lípy svobody.

Jako každoročně ke konci roku bude do každé domácnosti doručen kalendář Slatiny na rok 2019. Snad se bude líbit a hlavně vás bude provázet celým dalším rokem.

Vážení spoluobčané, ke sklonku roku 2018 mi dovolte všem popřát klidné a veselé Vánoce, chvilku odpočinku a zapomenutí na z medií vnucovaný předvánoční shon, rozvážný vstup do nového roku a v tom roce 2019 zdraví, rodinnou pohodu a řídit se heslem „s úsměvem jde všechno lépe“.

Na společná setkání se těší
Luděk Míček, starosta obce

Plán akcí obce na roky 2018 – 2022
1. Podpora kulturních, společenských a sportovních akcí
2. Obnova účelových komunikací (směr Ohrada – rybník, Tísek – Karlovice)
3. Studie rozšíření tělocvičny ve Slatině
4. Výsadba nových stromů a keřů v obci, obnova alejí a zřízení nových
5. Obnova budovy u základní školy
6. Zklidnění dopravy přes obec – měření rychlosti
7. Opravy místních komunikací
8. Obměna komunální techniky
9. Zprovoznění kina
10. Rozšíření kolumbária na hřbitově
11. Sousedské a mezilidské vztahy.

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print