Poplatky za odpad a psy


Informace občanům - 23.05.2018

Upozorňujeme všechny občany, že splatnost poplatku za odpady je do konce června roku 2018 a činí 500,– Kč/občan a 250,–Kč/dítě do 6 let věku včetně.

Poplatek možno uhradit na účet č. 86–6271240257/0100, v.s. čp. rodinného domku nebo osobně na obecním úřadě.

Poplatek za psa je rovněž splatný do konce června 2018 a činí za jednoho psa 200,–Kč, za druhého a další psy vždy 300,–Kč.