Informace občanům
Českou republikou projede Recyklojízda

27.06.2017
Na podporu třídění a recyklace použitých baterií projede Českou republiku od východu na západ speciální tým Recyklojízda 2017. A jak jinak než na kolech na baterky.

Tříčlenná skupinka si dala za cíl na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždí 5. září z Aše a končí 14. září v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Na cestě má 23 zastávek v českých a moravských městech.


Odvoz domovního odpadu ve III. čtvrtletí 2017 (červenec - září)

13.06.2017
Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v sudém týdnu. Jak jistě víte, máme přesnou evidenci počtu odvezených popelnicových nádob od jednotlivých rodinných domků. Máme samozřejmě i své „vítěze“, které bohužel nemůžeme zveřejnit a nutno říci, že po občasném nahlédnutí do jejich popelnic připravených k vývozu, se v těchto nachází opravdu vše, jako bychom ve Slatině neměli vůbec možnost třídění odpadů.


Zápis dětí do 1. třídy

Kalendář akcí 29.03.2017
Základní škola a Mateřská škola vyhlašuje Zápis do 1. třídy, který proběhne 25. dubna od 14:30 do 17:00. Zákonní zástupci dětí budou potřebovat občanský průkaz a rodný list dítěte.Elektronická aukce cen elektřiny

04.03.2017
Také se Vám zdá při pohledu na vyúčtování elektřiny a plynu, že Vaše ceny jsou příliš vysoké a platíte hodně? Chcete přejít k novému dodavateli, ale nedaří se Vám to?

Vážení spoluobčané,
chcete snížit své nezbytné náklady? Obec pro Vás zajistila příležitost snížit náklady na el. energii a zemní plyn, a to prostřednictvím elektronické aukce pořádané společností eCENTRE, a.s.


Získání nových znalostí a zkušeností přímo v reálném prostředí firem, s tím přichází projekt Vzdělávání praxí

28.02.2017
Smyslem tohoto projektu je pomoci znevýhodněným na pracovním trhu zvýšit jejich úroveň kvalifikace a tím se na trhu práce snadněji uplatnit.

Konkrétně je projekt určený lidem starším 15 let s nízkou úrovní kvalifikace, uchazečům o zaměstnání, rodičům na/po rodičovské dovolené nebo například lidem nad 50 let. Zájemci o vzdělávání praxí si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, kde pak také samotnou praxi pod vedením zkušeného mentora absolvují.


Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu

28.02.2017
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.


Poplatek za odpady

21.02.2017
Upozorňujeme všechny občany, že splatnost poplatku za odpady je do konce června roku 2017 a činí 500,- Kč/občan a 250,-Kč/dítě do 6 let věku. Možno poplatek uhradit na účet č. 86-6271240257/0100, v.s. čp. rodinného domku.Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům

10.02.2017
Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně zvážili, koho vpustí do svého obydlí.

Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku 2016 takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a provozu).


Moravské Kravařsko regionální produkt už po deváté

10.02.2017
Cílem regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt®“ je zviditelnit tento region včetně CHKO Poodří a podpořit místní producenty, jako jsou zemědělci, živnostníci, malé a střední firmy, kteří v tomto přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody.

Žádosti o udělení značky lze předkládat od 6. února do 17. března 2017 v sídle regionálního koordinátora: MAS Regionu Poodří, z.s.


Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

12.01.2017
V České republice byl po téměř deseti letech potvrzen výskyt vysocepatogenní aviární influenzy (ptačí chřipky).

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže.


Kontrola kotlů na tuhá paliva povinně do konce prosince

21.12.2016
Lidé, kteří mají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva, mají už jen málo času na to, aby si nechali udělat jeho kontrolu. Povinnou revizi těchto kotlů zavedla v září 2012 novela zákona o ochraně ovzduší a do konce letošního roku ji podle ministerstva životního prostředí musí projít celkem zhruba 500 000 topenišť.


Ověřte si, že si domů zvete odborníka – pomůže vám nová databáze revizních techniků spalinových cest

15.11.2016
O problémech takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách právě spustilo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese "http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/":http://aplikace.hzscr.


Novým senátorem za Nový Jičín je Petr Orel

16.10.2016
Ve dvou kolech volili občané obce Slatina senátora za obvod Nový Jičín. V prvním kole překročila volební účast 32 %, v druhém byla necelých 14 %.9. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Vyvěšeno: 30.08.2016
Sňato: 14.09.2016
Vypracoval: starosta obce
Pořadové číslo: 18/2016Očkování psů

Kalendář akcí 01.08.2016
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne ve Slatině u obchodu v úterý dne 2. srpna 2016 v době od 17.00 do 18.00 hodin a na Novém Světě u restaurace rovněž 2.8.2016 v době od 18.10 hodin do 18.40 hodin.

Cena za očkování je 100,-Kč, očkovací průkaz doneste sebou.