Odvoz domovního odpadu ve III. čtvrtletí 2017 (červenec - září)


Informace občanům - 13.06.2017

Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v sudém týdnu. Jak jistě víte, máme přesnou evidenci počtu odvezených popelnicových nádob od jednotlivých rodinných domků. Máme samozřejmě i své „vítěze“, které bohužel nemůžeme zveřejnit a nutno říci, že po občasném nahlédnutí do jejich popelnic připravených k vývozu, se v těchto nachází opravdu vše, jako bychom ve Slatině neměli vůbec možnost třídění odpadů.

Třeba se při čtení těchto řádku poznají a zamyslí se nad sebou!!!

Výhodou u nás je také to, že u každého rodinného domku neomezujeme počet popelnicových nádob, tak jako je tomu v některých okolních obcích a ani neomezujeme počet svozů, ale je to na nás všech, jak zodpovědně budeme třídit své odpady.

Dále upozorňujeme všechny občany, že splatnost poplatku za odpady je do konce června roku 2017 a činí 500,– Kč/občan a 250,–Kč/dítě do 6 let věku. Možno poplatek uhradit na účet č. 86–6271240257/0100, v.s. čp. rodinného domku.