Odvoz domovního odpadu v I. čtvrtletí 2018 (leden - březen)


Informace občanům - 20.12.2017

Odvoz domovního odpadu bude vždy každou středu v týdnu.

Opět připomínáme, aby jste si před vystavením popelnicové nádoby před svůj domek zkontrolovali, zda je nalepený čtecí kód na nádobě. Bez kódu nebude popelnicová nádoba vyprázdněna. Rovněž dále připomínáme povinnost třídit odpad, v některých nádobách je opravdu všechno a lhostejnost občanů je někdy až zarážející. Proto jsme se rozhodli, že nepravidelně bude kontrolován obsah vystavených popelnicových

Sběrné místo

Pro pohodlí a také z důvodu snížení odpadů od občanů a tím i možnost nezvyšování poplatku za domovní odpad, zřídili jsme ve Slatině sběrné místo na odpady. Toto místo je již částečně využíváno a je umístěno za kulturním domem, provoz každou sudou středu od 15.00 do 17.00 hodin.