Benefiční koncert v kostele podpořil opravu varhan


V neděli 23. dubna 2017 proběhl v chrámu Nanebevzetí P. Marie ve Slatině benefiční koncert na podporu oprav zdejších varhan. Varhany nám byly darovány plzeňskou konzervatoří.

Zmiňovaný nástroj byl vyroben v roce 1900 varhanářem Josefem Hubičkou (1864 – 1940).Bohužel v minulosti tento nástroj prošel zásadními zvukovými změnami a některé původní rejstříky byly nahrazeny novými. Varhany jsou nyní uloženy v kapli místního kostela, kde postupně probíhají restaurátorské prá­ce.

V tomto roce jsme již uskutečnili několik benefičních koncertů. Poslední z nich byl významný zejména proto, že hlavním organizátorem a také účinkujícím byl současný pan ministr zemědělství Marian Jurečka.

Během večera se návštěvníci zaposlouchali do skladeb různých hudebních žánrů od období středověku až po současnost. Pan Jurečka provázel koncert nejen slovem, ale i hraním na tubu. Mezi jeho další hosty patřily hudebnice Lenka Pajurková, Dipl. um., která koncert obohatila hrou na hoboj, Mgr. Jindřiška Lazecká na varhany a Mgr. Gabriela Zajíčková hrou na housle.

Slatinský kostel byl zaplněn nejen místními a přespolními věřícími, ale také mnohými milovníky hudby. Věřím, že si každý při poslechu přišel na své. Získaná finanční částka je určena na další opravu varhan. Všem účinkujícím, organizátorům, návštěvníkům a sponzorům patří velké poděkování.


otec Petr Rak, duchovní správce
Fotogalerie k článku