Výzva vlastníkům nemovitých věcí


Úřední deska - 07.03.2017
Vyvěšeno: 07.03.2017
Sňato: 31.12.2999
Vypracoval: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Pořadové číslo: 8/2017


Přílohy

scan_20170306_140810.pdf(PDF, 115.1 kB)