Sběr nebezpečného odpadu


Obecní úřad Slatina organizuje sběr nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu dne 14. října 2017 v době od 08.00 – 11.00 hodin ve Slatině a na Novém Světě.

Do nebezpečného odpadu nepatří stavební odpad, pneumatiky z jiných než osobních vozidel, odpad z podnikání, popel, apod. Rovněž odpad, který patří do tříděného odpadu (plasty, sklo…).

Pneumatiky z osobních vozidel musí být bez disků. Sběr budeme ihned na místě třídit, proto žádáme občany, aby odpad přiváželi jen v uvedenou dobu a ne již v pátek.

Datum konání: 14.10.2017 - 08:00